Thiền nguyện – Hỗ trợ người dân gặp thiên tai động đất và thăm người già neo đơn

Vụ động đất năm 2015 vừa qua tại Nepal đã cướp đi sinh mạng của hơn 3.000 người. khiến cho một quốc gia có nền kinh tế đang phát triển lâm vào tình cảnh khó khăn hơn. Thiên tai đã khiến nhiều gia đình phải ly tan, mất nhà, mọi thứ chìm trong biển đổ […]

Trang 1 trên 11